Jelikož jsem o to byl požádán, dovolím si reagovat na rozhovor s novým městským správcem náplavek z aktuálního Respektu. Posledních pár let jsem jedním z mluvčích Auto*Matu a okolo zejména novomětské náplavky a jejího využití jsem minimálně za poslední roky také strávil se spoustou místních stakeholderů mnoho hodin času ve snaze velmi chaotickou situaci okolo podoby, využití a správy náplavky kultivovat a také předcházet ukvapeným komentářům na základě neznalosti některých zásadních detailů.

1) Popisu stávajícího dopravního režimu a možností zlepšení/rozvoje soužití uživatelů novoměstské náplavky jsme se podrobně zabývali v článku Řešení pro náplavku na našem webu Prahounakole.cz, který, pokud vím, kvitoval i pan Hagen a vyjadřuje se +/- v souladu s ním, což vítáme.

2) Když se před dvěma lety v létě rozjel proces, jehož výsledkem je vznik Koncepce pražských břehů a zřízení pozice městského správce náplavky, prvotním impulzem byla reakce na "brožurku", se kterou přišel magistrát za bývalého primátora během letních měsíců bez konzultace s prakticky nikým, kdo náplavku využívá, a jejímž obsahem byla přehlídka toho, kde všude by se mohly na "najednou" atraktivních náplavkách zřídit nové restaurace a jak co nejvíc vytěžit jejich objevený komerční potenciál. Nemluvě o tom, že tu "brožuru" vypracovala v urbanistickém prostředí naprosto neznámá firma ABODE, založená pouhých 14 dní před tím podnikatelem v realitách a golfistkou... Zmiňovaná "koncepce"  je namísto toho materiál v Praze výjimečné kvality, na jehož přípravě a připomínkování se uplynulý rok podílely desítky subjektů a na rozdíl od troufnu si říct 99% předchozích pražských dokumentů opravdu při jeho tvorbě byly vzaty v potaz připomínky všech místních stakeholderů.

3) Nebylo zdaleka jednoduché původní záměry artikulované v "brožurce" nechat konfrontovat s odborným názorem Metropolitní ozvučné desky (video č.3) a umožnit hledání společného řešení, jak správu a rozvoj pražských břehů uchopit systematicky a s vyslyšením všech stran. Troufám si ale říct, že se to do značné míry povedlo, byť to všechny stálo mnoho času a energie. 

4) Původní ostražitost, která vyústila ve značnou konstruktivní aktivitu mnoha stran, ale zůstává. Je jí ostražitost před proměnou nejpopulárnější pražské náplavky v reklamní plochu a soukromou ždímačku na peníze. 

Nedávno to bylo dobře vidět v den, kdy se na Kampě konal pohodový multigenerační festival Kampa střed světa a v tu samou dobu novoměstskou náplavku zahalily agresivní megabannery korporací, které ačkoliv samy s tématem nemají po celý rok nic společného, dělaly si zde pod pláštíkem rádoby bohulibé akce Město na kole nepochybně velmi výhodnou reklamu na jednom z nejexponovanějších míst Prahy. O akci psali trefně a decentně jiní např. v článcích webu nakole.cz 2013 Město na kole klame jménem a 2014 Město tak trochu i na kole.

Kdo se byl podívat na obě akce, byl v drtivé většině případů na Kampě nadšen, na sobotní náplavce zhnusen. A to za cenu odsunutí/zrušení místních charakteristických farmářských trhů, oblíbené a tradiční společenské akce, která holt musela přepustit své místo čistě reklamní akci.

Podobná situace nastává co rok s akcí Lodě na vodě... Možná si pamatujete, jaké "nadšení" minulý rok tato akce vyvolala, když na více jak týden bez vyznačení náhradní cesty pro chodce, či tisíce lidí projíždějící hlavní pražskou cyklotrasou na kolech (pro jakéhokoliv jiného organizátora akcí na veřejnosti nepřípustná věc, která by mohla trvat tak maximálně 5 minut), oplotila stovky metrů náplavky a udělala z nich na týden soukromou zónu. Psalo se o tom zde: Respekt: Jak se tuneluje veřejný prostor a zde Metro: Lodě vytlačily z náplavky cyklisty a farmáře. Praha 2 na tom tratí. Letos tak mj. část radniční koalice na P2 akci odmítla touto formou podpořit, naopak i přes loňskou zkušenost přibyla za podivných okolností záštita od primátora s tím, že nebude náplavka nijak uzavírána...

Ony totiž propozice zmiňovaných náplavkových akcí, se kterými jejich organizátoři o záštity žádají, jsou celé také dosti veselou záležitostí. Opakovaně se jejich organizátoři například chlubí spoluprací se subjekty jako Farmářské trhy na náplavce, Bajkazyl nebo Auto*Mat, aniž by jim však tyto subjekty v době podávání žádosti o záštitu nějakou spolupráci odsouhlasily, aj. Ale to už je jiná kapitola. 

5)Bude zajímavé sledovat, co Koncepcí pražských břehů prosazované posunutí a roztažení farmářských trhů bude znamenat pro jejich fungování. Z hlediska uživatelského budou dál od obytných ulic, dál od hromadné dopravy, dál od centra. Místo intenzivního rozložení po obou stranách korza bude návštěvník muset ujít k obhlédnutí stejného počtu stánků dvojnásobnou vzdálenost. Jejich organizátoři mj. upozorňují na nově menší manipulační prostory, které budou komplikovat provoz větších stánků se zásobovacími vozy. Na nově určené ploše zatím nejsou potřebné instalace. Jejich místo původní snad nebude o víkendech degradováno do podoby únavných reklamních veletrhů organizovaných anonymními event agenturami.  

Shrnuto podtrženo. Je dobře, že zapojením desítek zainteresovaných stran vznikla ucelená koncepce jak nakládat s pražskými břehy, a že se na její tvorbě mohlo podílet prostřednictvím rozsáhlých připomínkovacích setkání tolik zainteresovaných stran. Je dobře, že máme ve městě pozici Městského správce náplavek, kterou vykonává člověk, který má k místu vztah a chuť řešit jeho nesčetné problémy.

Neměli bychom však polevovat v zájmu, aby se i nadále chránil postupně vytvářený unikátní společenský genius loci náplavky, místa, kde se mísí staří a mladí, Pražáci i návštěvníci města a v zájmu bránit jej před rostoucím náporem aktivit, jejichž dlouhodobý přínos pro nábřeží je mizivý a jejichž primární raison d’etre je ekonomické vytěžení populárního místa. Takových už totiž máme v Praze dost.

Většina toho, co udělalo dnes již legendární náplavku místem, které máme rádi, tedy především farmářské trhy a činnost skupin okolo Avoid gallery a Bajkazylu, vzniklo do značné míry městu navzdory až rebelsky. Je dobré, že se nyní dostává náplavkám dříve nepoznané péče města. Tato péče by však to dobré, co tu bez ní vzniklo, neměla upečovat do podoby pouhé kulisy k všelidové masové zábavě.

A co se obligátního režimu pohybu na kole po náplavce týče... Od podzimu do jara není jediný důvod režim omezovat.   Podobně není jediný problém proč něco řešit ráno, kdy tudy jezdí stovky lidí na kole do práce a do školy a jinak je náplavka poloprázdná. S farmářskými trhy se lidé na kolech naučili vzájemně respektovat, projíždět pomalu. Zbývá tak vyjma drobných designových úprav zmíněných v článku na Prahou na kole.cz a rozhovoru se správcem náplavky opravdu především pracovat na tom, aby pro rychlojezdce svištící po hlavní pražské pravobřežní cyklotrase byla alternativní cesta horem dostatečně jasnou a bezpečnou. Snažit se projet náplavkou rychle od jara do podzimu vpodvečer či o pěkném víkendu nikomu neprospěje. Jet při zaplněné náplavce těch pár stovek metrů pomalu, ohleduplně nebo klidně i místy kolo vést a kochat se pohledem na lidi okolo sebe nicméně zvládne každý.