Stávající silniční síť zatěžují především dopravní prostředky, které ji používají, nikoliv neexistující silnice. Stavbou dalších kapacit nikdo nikde na světě negativní dopady přebujelého - a vzhledem ke spotřebě neúměrného množství veřejných sil a peněz i neekonomického - rozvoje infrastruktury pro individuální automobilovou dopravu nevyřešil.

Co se ale v mnoha úspěšných městech (mj. VídeňLyonMnichovBernCurych či americký Portland) a zemích roky efektivně praktikuje je "integrované dopravní plánování".

Integrované dopravní plánování říká:

1. Neřešme dopravu, řešme mobilitu města jako celek. Rozhodně neřešme zvlášť síť pro dopravu automobilovou, veřejnou nebo bezmotorovou, to jsou jen složky jednoho systému. Drtivá většina lidí se po městě přepravuje různými prostředky podle aktuální potřeby.

2. Řešení hledejme přesně opačně než tomu bylo bez integrovaného plánování doposud. Namísto konceptu “postavíme a uvidíme,” se nejprve zjistí na co město reálně má a jak by mělo dopravně fungovat za 10-15 let. A teprve podle toho se na základě reálných možností rozhodne, co a jak se postaví.

3. Kromě nabídky další a další dopravní kapacity se používají postupy, které povedou ke zlepšení mobility bez vynaložení enormních nákladů na výstavbu a údržbu:

  •  s cílem snížit počet nutných cest v síti
  •  s cílem snížit délku potřebných cest v síti
  •  s cílem snížit (více sdílet) ekonomické nároky na rozvoj a využití dopravní sítě
  •  s cílem podpořit přechod uživatelů od méně hospodárných (finančně, prostorově,...) způsobů pohybu k těm hospodárnějším -->  ne striktně všech, ale těch (lidí a cest), u kterých to jde

Neplánujete tedy utrácet peníze za to, na co nemáte, ale hledáte ekonomičtější využití toho, co tu je, posilujete ty nejhospodárnější prvky systému. Čím méně je něco pro zdravé fungování organismu města efektivní (a to zase nejenom finančně), tím méně do toho nadále pumpujete podporu z veřejných zdrojů.


Tématu integrovaného dopravního plánování (pro Prahu) se dále zabýváme na webu www.vize25.cz, který je věnován Vizi mobility a veřejného prostoru v Praze 2025. Naleznete zde i aktuální postoj k tématu budoucnosti Prahy ze strany hlavních pražských politických stran. Shrnutí jejich postojů naleznete zde.

Volba jestli chceme Prahu, která se při svém rozvoji inspiruje městy západoevropskými, nebo městy rumunskými a ruskými závisí na přístupu každého z nás. Pakliže se chceme hlásit spíše k západnímu kulturnímu světu, musíme si uvědomit, že jeho nejúspěšnější města nenechávají všechnu zodpovědnost a práci na "volné ruce trhu", na "nich", kteří "to mají udělat". Za úspěchem stojí roky tvrdé práce lidí, kteří naopak této hypotetické ruce vytvářejí rozumná pravidla a mantinely, aby se z ní náhodou při té vší volnosti nestala ruka šikovného kapsáře.

Máte-li chuť jet v tom s námi, staňte se členy Klubu přátel Auto*Matu. Díky jeho stovkám členů může Auto*Mat pokračovat dál, zlepšovat svou expertní práci, dohled nad politiky a úředníky a prosazování takové správy Prahy, jejímž cílem jsou lepší podmínky pro život ve městě.