Čtvrtý ze série blogů shrnujcích vybrané dojmy ze stipendijní studijní cesty po 5 městech USA v červnu 2014. Další texty najdete zde:

5 amerických měst a vize jejich směřování v roce 2014

Czechmade 21. století

LA přísně tajné

Zásadní problém v USA i jinde: havarijní stav dálnic a mostů

D.C. - znovuobjevená starožitná výkladní skříň

80% komunikace + 20% tvorba = moderní městské plánování

Mluvit nebo nemluvit o dlouhodobém horizontu bytí?

Minneapolis/St. Paul – severské Twin Cities na řece Mississippi

Portland: Město budoucnosti, tolerance a selského rozumu

 

Pittsburgh, Pennsylvania: malý Manhattan na soutoku Allegheny a Monongahella, které tvoří řeku Ohio (2. foto je z Wikipedie)

Pittsburgh Pride

Three Rivers Arts Festival

Downtown Pittsburgh

Allegheny

Předměstí na Allegheny

V tento letní den vesele živé afroamerické ghetto v dělnických domcích na kopci cca míli od finančního centra, hned nad stadionem Tučňáků

 

 

Město, kde řeky s půvabnými jmény Allegheny a Monongahella na soutoku vytváří mohutné Ohio, strategický výchozí bod pro cesty po vodě mohutným povodím Mississippi směrem na Středozápad, kde mají v rámci USA nejvíc hospod na počet obyvatel, město, kde byla v prostředí početné krajanské komunity v květnu 1918 podepsána Tomášem Garrigue Masarykem a řadou dalších tehdejších českých a slovenských elit „Pittsburská dohoda“ schvalující společný stát Čechů a Slováků (dnes vystavená v českém Senátu), město na východě USA sevřené podobně jako Praha v říčním údolí podobných proporcí, město řek, město kopců a město mostů (má jich údajně nejvíc na světě), město oceli, město Pirátů (jejich baseballovým klubem žije snad celé město), Ocelářů a Tučňáků (všechny profi sportovní kluby svorně reprezentují městské žlutočerné barvy), někdejší industriální centrum USA charakterizované dříve zhruba stejným znečištěním prostředí jako třeba naše Ostrava, město, které pro porevoluční generace počátkem 90. let pevně uchytil na mapě vlasatý Jaromír Jágr...

Pittsburg story JJ 68 v divokých devadesátkách 

Stadion baseballových Pirátů v hrací den; prý stadion s nejhezčím výhledem v USA - diváci si zpestřují diváckou herní nudu několikahodinových šachů (a to jsem baseball sám hrál a mám ho opravdu rád) sledováním osvětleného panoramatu "malého Manhattanu"

University of Pittsburgh Medical Center, víc už asi podporu zdravotnického sektoru zdůraznit nelze...

 

Soutok Allegheny a Monongahelly, kde vzniká řeka Ohio

Doby těžkého průmyslu jsou ale v Pittsburghu dávno sečteny. Koncem 80. let došlo k jeho takřka kompletnímu útlumu a město se muselo naučit přežít bez něj. A podařilo se. Zejména v novém miléniu si Pittsburgh našel nový smysl bytí. Po vzoru Portlandu, o kterém bude ještě řeč, se rozhodl čelit vylidňování nabídkou příjemného prostředí pro život pro potenciální nové obyvatele a investory odjinud. Současnou podporou zdravotnického a vzdělávacího sektoru podobně jako aktivní kulturní politikou (chápanou jako strategická podstata ekonomického rozvoje města, nikoliv jako "pouhá" luxusní nadstavba pro pro městské elity) a důrazem na kvalitu životního prostředí se Pittsburgh během několika let vyšvihl mezi nejprogresivnější americká města s pozitivní aurou místa kulturního, živého, dynamicky se rozvíjejícího, kde je fajn pracovat a žít. A tyto kvality těší a lákají.

Alespoň nákladní vlaky zde mezi pár zbylými továrnami ještě jezdí

Pozůstatky ekonomicky ani environmentálně neudržitelného, státem masivně subvencovaného šílenství minulých desetiletí...

Regenerace rozsáhlých brownfieldů a jejich proměna v pestrou oblast služeb, rozvoj veřejné (lehkým metrem se po vnitřním městě jezdí zdarma) a levné bezmotorové dopravy (po zásadním zkvalitnění sítě stezek a cyklotras se na jaře 2015 město zařadí mezi zhruba 700 světových a 0 českých měst s plnohodnotným systémem městských veřejných kol), regenerace veřejných prostranství a centra města se i v Pittsburghu staly přirozenou součástí dalšího směřování komunity.

Americký sen 21. století - spolupráce obyvatel a malopodnikatelů ve městě na obnově vlastní čtvrti 

Pouliční tržnice Strip district

Kreativní akupunkturní zásahy oživují jednou opuštěné obalsti centra

 

 

Ještě nedávno pusté ulice mezi mrakodrapy opět ožívají...

 

Bývalá nákladní vlečka mezi továrnami na břehu Allegheny 

Polský kostel na Polish hill 

Podobně jako v řadě jiných měst, velkou pozornost poutají i zde dlouho opomíjené nábřežní prostory řek. Speciálně v Pittsburghu je po dlouhá desetiletí lidem znepřístupňovala těžká dopravní infrastruktura či velké industriální komplexy. Spolu s prací na redukci znečištění řek samotných jde zpřístupňování břehů ruku v ruce. Svou unikátní polohou na příkrých stráních podél řek disponuje Pittsburgh také zajímavým know-how v oblasti výstavby v takovémto terénu. Klíčovým pomocníkem pro chytrý rozvoj města je místním už po několik desetiletí nezisková organizace Community Design Centre for Pittsburgh/Design Allies podporovaná městem, univerzitami a místními nadacemi. Jejím posláním je propojovat místní komunity při přemýšlení o úpravách fyzického prostředí s odborníky a volit tak designová řešení využívající ty nejnovější poznatky z řady oborů. Tak trochu antikonfliktní tým nebo tlumočníci pro řešení vztahů architektů a investorů z řad místních. Podobně jako i v jiných městech v Pittsburghu preferují pěší pohyb svých obyvatel. V zápasové dny (až několikrát týdně) je tak silniční most mezi baseballovým stadionem a centrem města proměněn v pěší korzo.

V den zápasu Pittsburgh Pirates (cca 2-3x týdně) se tento most mění v pěší korzo  

A na závěr to nejlepší: 

1) Braddock story: Představení charakteristické proměny periférní oblasti Pittsburghu, Braddocku jedním z nejcharismatičtějších amerických starostů a dle mého názoru zároveň představitelem docela běžného pittsburghského mužského archetypu; ..."Praise the word of a child!"...

2) Energická profesorka a dlouholetá vedoucí školy architektury na Carnegie Mellon University Pittsburgh Vivian Loftness analyzuje zajímavá data o plýtvání a zvyšování efektivnosti v budovách, ve stavebnictví, v architektuře, v územním a dopravním plánování v USA - zemi, kde místo použití okna radši celý den hučí klimatizace a svítí žárovka a v zemi, která dosavadní podporou autocentrického rozvoje ignorovala fakt, že 33% jejích obyvatel auto mít nemůže a je tak jen dále odsouváno na okraj společnosti. 

Bonus pro HR:

 

Tak tady na tom megaparkovišti mezi afroamerickým ghettem nalevo na kopci a finančním centrem města napravo se ta celá Pittsburg story našeho JJ68 odehrávala. Stará Civic Arena nicméně byla nahrazena novým stadionem, jenž vyrostl v jejím těsném sousedství, byla stržena a parkoviště, které se dnes jmenuje Mario Lemieux square je dnes asi nejvíc řešenou rozvojovou oblastí v Pittsburghu.     

Pokračování příště...