Po akcích plných společenských konfliktů v předchozích dnech, kdy jsme byli svědky i reálpolitického souboje o to, kdo si kde (v rámci zákona) nahlásí první své shromáždění, to vypadá, že se v neděli na Albertově dočkáme setkání dalšího, vzhledem k okolnostem snad konečně klidnějšího. Pojďme se u jeho příležitosti zamyslet, jak použít prostředky univerzit a (nejen) vzdělávacího systému k zacelování děr vzniklých napříč naší společností, k zlepšení situace lidí, kteří se cítí být "společenskými elitami" opomíjeni, k uklidnění těch, kteří prožívají strach z neznámého.

Už minimálně od šedesátých let známe tradici lidových univerzit, neformálních setkání, kdy vzdělávání vychází mezi lid a volně šíří étos dialogu, tolerance a spolupráce. Lidové univerzity probíhaly a probíhají v domácnostech, po hospodách, ve věznicích, na chalupách či nyní na známé Klinice.

Akademické instituce se svými studenty mají možnost otevřít se a samy se stát dalšími Klinikami, nejen neutrálně, s akademickým odstupem situaci komentovat. Potřebujeme tyto kapacity ke vzdělávání lidí napříč společenskými vrstvami, světonázory, v terénu, k využití vzdělávání nejen pro zajištění tradičního vzdělání a následný výzkum, ale i pro podporu soudržnosti a rozvoje společnosti zdola. Je třeba rozvoj vycházející z míst a společenských vrstev, které se dnes cítí nejvíc opomíjené a které proto tak snadno vloží svou naději do rukou populistů nabízejících zdánlivě snadná řešení.

Ne pár ctihodných vzdělanců dnes a denně ve sdělovacích prostředcích, ale vzdělávání prostupující celou společností jsou přece pro prevenci manipulativního zneužívání strachu tím nejlepším nástrojem. Řešením je naše solidarita a to i s těmi, kteří dnes v možnost dlouhodobých zlepšení ztratili víru, silácká slova problémy pouze odsouvají.

Právě na příští týden od 23. do 26. 11. zorganizovala Filozofická fakulta Univerzity Karlovy spolu s aktuálně ostře sledovaným velvyslanectvím Francouzské republiky otevřený program volně přístupných diskusí, debat, komentovaných prohlídek a koncertů pod názvem Týden diverzity (více zde: http://tydendiverzity.ff.cuni.cz/) program nízkoprahových vzdělávacích aktivit na Klinice (http://klinika.451.cz/) na Praze 3 probíhá již déle jak půl roku podobně jako ten ve Skautském institutu (http://www.skautskyinstitut.cz/staromak/)na Praze 1 a podobných míst je po celé republice potřeba násobně víc.

Vzdělávání je tou nejsilnější zbraní, kterou můžete změnit svět. - Nelson Mandela