Jen pro jistotu: s tvorbou nového územního plánu Prahy jsem se poprvé potkal jako zástupce Auto*Matu (nestraník, tehdy optimistický fanda přístupu Tomáše Hudečka k práci ve vedení města - (tehdy) tolik jiného od tehdejších arogantních kmotrů a kmotříků z ODS, či pražské ČSSD).

Poprvé jsem začal vnímat proces přípravy nového územního plánu jako host vůbec první Metropolitní ozvučné desky na jaře 2012 (vřelé díky Adamu Gebrianovi za mou tehdejší nominaci a Tomáši Hudečkovi za rozjezd tohoto projektu). Na tomto prvním setkání jsem v sobotu v nejen mém popracovním čase potkal celou řadu známých, ale také celou řadu mně nových tváří, vesměs lidí s velmi zajímavým profilem a vztahem k rozvoji města. Pravda, mezi těmi cca 40 lidmi převládali architekti-muži-středního věku, ale budiž... Mj. i to složení jsme se následně i s Petrem Hlaváčkem snažili měnit, ředit.

Toto první setkání se konalo v napjatém očekávání, co se dozvíme, nedlouho poté, co Tomáš Hudeček s pompou prosadil, že se zahodí tehdy rozpracovaný koncept nového územního plánu a že se bude dělat plán nový. Jinak. A snad lépe. Jeho zpracováním byl kdo ví na základě čeho pověřen architekt Koucký, kterého jsem do té doby (jsa normální člověk, nearchitekt) viděl všehovšudy jednou v rámci nějaké diskuze o Praze... Zadání nového plánu bylo schváleno tak vágně, že vágnější snad již nemohlo být a nikdo nevěděl, co bude dál. Někteří ostřílení harcovníci letitého přetlačování se s ODSáckými mafiány dopředu nedůvěřivě avizovali, jestli to celé není nějaká bota... Já neměl (zkušenost) důvod k takovým obavám. Po úvodním slovu politickém dostala slovo "hvězda dne". Roman Koucký. Svou prezentaci zahájil k překvapení všech slovy, že je tam z donucení, že vlastně nemá za potřebí se s nikým bavit... Během následující cca půl hodiny ztraceného času jeho prezentace jsme se nedozvěděli VŮBEC NIC.

Jsa jeho posluchačem poprvé, tázal jsem se pro jistotu ostřílenějších, i architektů, i urbanistů, i jiných, co bylo podle nich obsahem té prezentace. Dozvěděl jsem se vesměs, že neřekl ve vztahu k tvorbě nového územního plánu Prahy opravdu žádný plán ani vůbec nic nového oproti tomu, co prezentoval v přednáškách na škole už dlouhé roky. Všech cca 40 vybraných hostů tam tedy zabíjelo svůj víkend, aby se krom pár arogantních narážek na svou zbytečnost nedozvěděli vůbec nic... tuto identickou prezentaci jsem následně od autora viděl ještě asi 2krát vždy cca po půl roce, vždy avizovanou jako informace o tvorbě územního plánu Prahy... Stále jsme se nedozvěděli lautr nic...

Jedinou novinkou bylo cca po roce marných doptávání se neoficiální prohlášení Tomáše Hudečka, že Koucký je "PROSTĚ magor" a že (+/- parafrázuji) ten územní plán PROSTĚ nikdo jiný než magor udělat nemůže a že to PROSTĚ bude... dnes bych dodal "Bude líp...".

STŘIH:

Prosinec 2014. Nastupuji jako nestraník na MHMP do týmu Matěje Stropnického, poté co se bývalý asistent Tomáše Hudečka, kterého jsem novému náměstkovi intenzivně doporučoval jako první volbu do týmu, a kterého MS intenzivně lanařil, na týden úplně odmlčel a pak řekl, že z důvodu vlastních vyšších finančních nároků asistenta novému náměstkovi primátorky pro územní rozvoj dělat nechce.;

MS brání a ubrání IPR před snahou ANO a ČSSD tuto organizaci zrušit; MS IPRu navíc vybojovává značné navýšení rozpočtu; MS navzdory ANO a ČSSD žehlí po Tomáši Hudečkovi obří trable s pozastavenými PSP, které TH nechal narychlo před volbami schválit plné nedodělků (jež následně půl roku opravuje k výslednému nevídanému konsenzu všech MČ i MMR námi jmenovaná mnohočetná expertní skupina čítající i autory první verze)

Leden 2015: poté co MS přečetl snad veškerou dostupnou literaturu sepsanou arch. Kouckým i jeho kolegy, volí namísto mnoha kolegy i odborníky požadovaného (a na IPRu jednoznačně očekávaného) okamžitého vyhazovu Kouckého cestu DIALOGU. Tento dialog Koucký arogantně odmítá a koluje snad, že i se slovy: "Stropnického sice zajímá, co děláme, ale nás nezajímá on."

Jaro 2015: Práci Komise Rady pro dohled nad metropolitním plánem, která má sloužit jako oficiální platforma Rady pro předcházení a zmírňování dopadů již tehdy existujícího megaprůšvihu jménem Kouckého autorská tvorba územního plánu, Koucký bohužel znovu a znovu sabotuje, neplní jeden průběžný úkol za druhým, vyvracení již tehdy dost silných (a posléze mnohokrát zhmotnělých) obav z obrovských problémů, které nedokáže vyřešit, se nekoná. Tuto neschopnost Kouckého byť jen elementární spolupráce na hašení společných problémů bohužel opakovaně halí do husté mlhy smířlivý celoživotní Kouckého kamarád, obdivovatel a profesní kolega, v mnohém jiném sympaťák a tehdy již z výběrového řízení vzešlý nový ředitel IPR Petr Hlaváček.

Červen 2015: vstupuji do Strany zelených.

Září 2016: Podrazy arch. Kouckého pokračují... Vůči Matěji Stropnickému, vůči Janě Plamínkové (která se snaží o dialog - marně), vůči Petře Kolínské (která se snaží -ještě jinak než MS- o dialog - marně). Vůči samotnému Petru Hlaváčkovi... Petr Hlaváček svého letitého kamaráda přesto stále podporuje a jeho chování s obrovskými negativními dopady jak na Prahu tak na vnímání práce ostatních cca 249 zaměstnanců IPRu mezi ostatními složkami města opakovaně kryje. Stále říká, že "Romana" nikdy neodvolá, že by museli nejdřív odvolat jeho.

Září 2016: Petr Hlaváček je kvůli krytí dalších podrazů svého kamaráda Kouckého odvolán z funkce. S Kouckým odchází i 13 z cca 250 zaměstnanců IPRu. Povětšinou jeho studentů těsně po škole, kterým Koucký umožnil pracovat na projektu, o kterém se jim asi nikdy nesnilo, a u kterého asi sotva očekávali, že by nemohl být vždy "mistrovský". A u kterého buď neřešili nebo nečekali, že je jejich dosavadní guru až takový podrazák.

CO BUDE DÁL? Pro fanatické stoupence jednoho guru asi několikadenní apokalypsa. Pro mnoho lidí, jejichž jména jsou často skryta mediální pozornosti a kteří pracují na tom, aby nový územní plán Prahy byl co nejdřív, aby byl progresivní a aby byl použitelný a dlouhodobě udržitelný teď nastává čas plné zodpovědnosti ztížený obřím množstvím deficitů aktuálního meziproduktu.

Těch lidí, kterým z opakovaných chyb Kouckého vstávaly vlasy na hlavě, je hodně. Ti lidé si váží jak značného úsilí, které do projektu vložil dosavadní zpracovatelský tým tak konec konců i Petr Hlaváček. A teď musíme pokud možno při zapojení co největších společných kapacit ukázat, že doposud odvedená práce nepatří do koše, jako tomu bylo s konceptem předchozího územního plánu, jenž zahodil bez jasného nového zadání i bez zamyšlení nad širší strategií města Tomáš Hudeček, ale že se z něj dá udělat bez všech těch podrazů a faulů arch. Kouckého kvalitní a použitelný, maximálně konsenzuální územní plán.